team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Zofia Granosik (ur. 1938 r.) – śpiewaczka pochodząca z muzykalnej rodziny, w swoim repertuarze ma głównie pieśni religijne, w tym wiele pieśni pogrzebowych w miejscowych wariantach melodycznych. Wraz ze swoim kuzynem, sąsiadkami i sąsiadami przez wiele lat tworzyła grupę

śpiewaków pogrzebowych, prowadziła śpiewane czuwania przy zmarłych. Śpiewała także z Mirosławem Dworczakiem. Pieśni pogrzebowe śpiewa ze śpiewnika z 1902 r., który odziedziczyła po starszym miejscowym śpiewaku p. Ostrowskim. Śpiewa głównie repertuar nabożny – pieśni maryjne, pogrzebowe.


zofia warsztat