team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Teresa Zdyb de domo Skowrońska(ur. 1938 r.) – pochodzi z muzykalnej rodziny, mama śpiewała często na weselach, a bracia byli muzykantami. Teresa Zdyb wielokrotnie była starszą druhną na weselach, w repertuarze ma głównie przyśpiewki i pieśni weselne. Śpiewu i melodii uczyła się od mamy oraz

chodząc po weselach od innych śpiewaków i muzykantów. Śpiewała 20 lat w miejscowym zespole śpiewaczym, uczestniczyła jako śpiewaczka i informatorka w rekonstrukcji wesela łęczyckiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. Chętnie dzieli się wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem.


zdyb-lado-dob