team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Zespół Śpiewaczy „Polesianki” z Polesia, w gminie Wartkowice założony w 1986r. przez Urszulę Kaźmierczak i Bogdana Sroczyńskiego. Zespół zaczynał swoją działalność w składzie: Kazimiera Krzyżaniak, Jadwiga Migas, Marianna Mruk, Helena Nowak, Regina Szymczak, SabinaAndrzejczak, KrystynaOwczarek, HalinaRadwańska, WiesławaBartczak, Urszula Kaźmierczak. W późniejszym czasie do zespołu dołączyły kolejne Panie: Jadwiga Peraj, Agnieszka Pucek i Bogumiła Sobieraj. Zespół Śpiewaczy „Polesianki” od początku swego istnienia czynnie włącza się w życie gminy uświetniając wiele uroczystości patriotycznych, religijnych i kulturalnych. „Polesianki” prezentują pieśni ludowe regionu łęczyckiego. Zespół wiele razy brał udział w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach zespołów folklorystycznych zdobywając wiele nagród i wyróżnień, zarówno o zasięgu powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim: m.in. na XXVIIIOgólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

na przeglądach i festiwalach w Toruniu, Lututowie, Uniejowie, Żychlinie, Sieradzu. W2007 r. otrzymały nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę na rzecz kultury ludowej regionu oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. Zespół działał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wartkowicach. Korzystał również z pomocy etnografa Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuby i choreografa Teresy Dębskiej z Regionalnego Ośrodka Kultury w Sieradzu.
Obecny skład zespołu: Kazimiera Krzyżaniak, Wiesława Bartczak, Krystyna Owczarek, Zofia Wyżykowska, Marianna Wieczorek,Teresa Królak ora akordeonista-instruktor: Maciej Janecki.

Na podstawie opisu zespołu z portalu Gminy Wartkowice.

Nagrania Małgorzaty Dziurowicz Kaszuby, dzięki uprzejmości autorki. Nagrań zespołu posłuchać można także na portalu Gminy Wartkowice.