team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty powstała około 100 lat temu przy miejscowej parafii. Dokładna data nie została udokumentowana. Z przekzau ustnego, pochodzącego od Józefa Oleskiego (1946 – 2020) – najdłużej grającego w orkiestrze – wynika, że było to między 1910-1920, za czasów ks. Juliana Budzanowskiego. Inicjatorem powstania orkiestry był Stefan Tarczyński, właściciel ziemski z Podgórzyc, który zakupił potrzebne instrumenty i prowadził naukę gry na nich. Pełnił też funkcję kapelmistrza. Orkiestra występująca wówczas pod nazwą Stowarzyszenie Muzyczne „Hejnał” w każdą niedzielę zapewniała oprawę muzyczną dla popołudniowej mszy świętej, po której dawała koncerty na stoku wzgórza obok kościoła. W 1935 do parafii przyszedł nowy organista – Antoni Cieślak, który przejął funkcję kapelmistrza. Z opowieści orkiestrantów wynika, że był to największy rozkwit orkiestry. Świadczą o tym liczne koncerty , grane wówczas również poza parafią m.in. na terenie Łęczycy, Piątku, Kutna i Ozorkowa. W owym czasie orkiestra grała również podczas pielgrzymek na Jasną Górę. Muzyczną działalność przerwała wojna. Instrumenty muzyczne zostały zakonserwowane i ukryte w zamurowanym schowku kościoła i w piwnicy u członków orkiestry. Po wojnie wznowiono działalność pod batutą Antoniego Cieślaka. Orkiestra cieszyła się dużym zainteresowaniem. Łącznie z orkiestrą funkcjonował także chór wielogłosowy. W prowadzeniu chóru i orkiestry pomagał dyrygentowi syn – Lucjan Cieślak. Od 1980 następuje stopniowy upadek orkiestry. Antoni Cieślak odszedł na emeryturę, a jego syn wyjechał do jako profesor Akademii Muzycznej w Łodzi, by nauczać kolejne pokolenia. Starsi opuszczali szeregi orkiestry, a młodych nie przybywało.

Przed kilkunastu laty ksiądz proboszcz parafii ks. prałat Ryszard Pajda we współpracy z OSP i Józefem Oleskim podjęli próbę odtworzenia orkiestry. Skład Orkiestry powiększył się do około 20 osób. Przy aktywnym wsparciu samorządu gminnego zakupiono nowe instrumenty. W 2014 Orkiestra powodowana oddolną inicjatywą członków postanowiła powołać do życia Stowarzyszenie Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty. Stowarzyszenie stara sie o dotacje w związku z czym Orkiestra rozwija się zarówno osobowo, jak i pod katem zakupów nowych instrumentów i umundurowania. W 2018 r. orkiestra liczyła 35 członków. Od 2018 kapelmistrzem został Krzysztof Stodulski, organista przybyły wówczas do parafii. Jako absolwent dyrygentury na akademi muzycznej podniósł poziom wykonawczy. Orkiestra jest współorganizatorem życia kulturalnego dla rodzin swych członków oraz miejscowego społeczeństwa. Tradycją Orkiestry jest również coroczna wycieczka śladami Jana Pawła II. Bierze udział w przeglądach, zapewnia oprawę muzyczną wszystkich ważniejszych uroczystości gminnych – kościelnych i świeckich. Udziela się podczas obrzędów weselnych i pogrzebowych. Od kilku lat organizauje także wspólnie ze szkołą kolędowanie. Najstarszym zwyczajem jest jednak gra pod kapliczkami – co roku w maju – tzw. nabożeństw majowych. Obecni członkowie orkiestry rozszerzyli ten zwyczaj także na okoliczne wsie. Józef Oleski – dwa razy dziennie przez cały maj, na górze po kościołem, grał pieśni maryjne na trąbce, aż do śmierci w 2020.

Na podstawie książki „Orkiestra dęta – pasja ze 100-letnią tradycją” wydaną przez Stowarzyszenie Gminna Orkiestra Dęta w Górze Św. Małgorzaty, tekst Krzysztof Barylski.

Nagrania terenowe z pogrzebu Tadeusza Kubiaka w 2018 oraz z naboożeństw majowych 2020.

Podpis Antoni Kubiak - 21.02.1935. Z archiwum Orkiestry Dętej w Górze Św. Małgorzaty

Dołączone do książki marszowej z nutami. Podpis Antoni Kubiak – 21.02.1935. Z archiwum Orkiestry Dętej w Górze Św. Małgorzaty, dzięki uprzejmości Józefa Oleskiego.