team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Kazimierz Graczyk ur. 1933 z Powodowa. Grał na harmonii trzyrzędowej w wielu składach w tym ze skrzypkami Mieczysławem Marszałkiem, Józefem Frątczakiem.
Nagrania Małgorzyaty Dziurowicz-Kaszuby z lat 90.’, dzięki uprzejmości autorki.