team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Józef Oleski (1946 – 2020) z Góry Świętej Małgorzaty. Pochodził z muzykalnej rodziny. Jego ojciec grał w Orkiestrze Dętej z Góry Świętej Małgorzaty i często zabierał Józefa na próby. Jako mały chłopiec zachęcony przez kapelmistrza w.w. Orkiestry – Antoniego Cieślaka – zaczął grać na trąbce kornecie. W Orkiestrze Dętej grał do śmierci (w listopadzie 2020) i był najstarszym jej członkiem.

Podczas służby wojskowej grał Wojskowej Orkiestrze Dętej w Szczecinie. Równolegle grał także w Kapeli Witaszewiacy z Witaszewic. Co roku w maju grał także rano i wieczorem pieśni maryjne pod kościołem w Górze Świętej Małgorzaty. Tradycje te kontynuował sam aż do maja 2020. Wraz z Orkiestrą jeździł także na nabożeństwa majowe przy okolicznych kapliczkach.

Nagrania pochodzą z prywatnych zbiorów Joanny Skowrońkiej (2020) oraz z płyty Witaszewiacy z 2016r.

Nowiny z Gminy

Nowiny z gminy – Biuletyn informacyjny – Nr 2/2017 (23) – czerwiec 2017.

Zabawa w Witaszewicach

Zabawa w Witaszewicach

Witaszewiacy grają w Gdańsku 2016

Zabawa w Witaszewicach 2015