team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Henryka Andrzejczak de domo Matusiak (ur.1955) – pochodzi z muzykalnej rodziny, jej ojciec Henryk, dziadek Kazimierz, pradziadek Maksymilin – wszyscy byli muzykantami znanymi i cenionymi w Łęczyckiem. Ich kapelę rodzinną zwano – Maksyny, od imienia pradziadka (Masymilian w aktach wpisano mu Maksym). Mama Henryki także śpiewała. Henryka ożeniła się z Mirosławem Andrzejczakiem

również muzykantem, który do dziś gra w Orkiestrze Dętej Góry Świętej Małgorzaty (bęben) oraz w Kapeli Witaszewiacy (skrzypce). Rodzinnie spotkania zawsze odbywały się przy udziale muzyki i śpiewu, co ukształtowało repertuar Henryki. Stad na nagraniach usłyszymy ją w towarzystwie męża i jego siostry – Jadwigi Kowalczyk.