team_member_8

Archiwum Łęczyckie

Autorką Archiwum Łęczyckiego jest Joanna Skowrońska, pochodząca z Łęczyckiego (Ozorków), etnolożka i śpiewaczka. Jest to zbiór materiałów etnograficznych, głównie muzycznych, lecz także fotografii i filmów, dotyczących muzyki, obrzędów i zwyczajów tego regionu. Najstarsze nagrania pochodzą z lat 60. z IS PAN, następne z lat 80. – 90. Małogorzaty Dziurowicz-Kaszuby, kolejne z lat dwutysięcznych m.in. Ewy Grochowskiej, Fundacji Muzyka Zakorzeniona, Joanny Gancarczyk i z moich prywatnych zbiorów – Joanny Skowrońskiej. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zbiory należą do tychże dwu ostatnich. Swoich nagrań, fotografii, śpiewników użyczyli także regionaliści, muzykanci i śpiewaczki m.in.: Teresa Zdyb, Stanisława Janiak, Śpiewacy z Ruszkowa, Anna Błaszczyk, Marianna Różalska, Beata Pałasz. Od technicznej strony wspierali: Tadeusz Skowroński, Katarzyna Rosik, Joanna Szczęsnowicz. Opisy zwyczajów i obrzędów oparłam na własnych badaniach terenowych, lecz także korzystałam m.in. z prac J.P. Dekowskiego, Z. Hauke oraz Oskara Kolberga.

Autorka strony posiada prawo do udostępnienia zbiorów. Kopiowanie, przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części wymaga kontaktu z autorką strony: archiwum.leczyckie@gmail.com